Klockan är 08:00 en lördag. Får du använda körfältet till höger?

    Ja, jag får alltid använda körfältet till höger.
    ?
    Nej, körfältet är enbart avsett för fordon i linjetrafik mellan klockan 07:00 och 09:00.
    Nej, körfältet är avsett för fordon i linjetrafik oavsett tid.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Körfältet är avsett för fordon i linjetrafik mellan klockan 07:00–09:00 samt 15:00–18:00 på vardagar. Körfältet är avsett för fordon i linjetrafik mellan klockan 10:00–14:00 på dag före sön- och helgdag, vilket oftast syftar på en lördag.