Vilken risk är störst i denna situation?

    ?
    Trafiken från vänster i korsningen.
    Trafiken från höger i korsningen.
    Lastbilen som står på vägen.
    Vägarbetare som kan finnas kring och på vägen.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

I denna situation så närmar du dig ett övergångställe där de parkerade bilarna skymmer sikten för eventuellt gående och cyklister. Om du tittar noggrant på filmen så kan du skymta att en gående är på väg mot övergångsstället från höger bakom bilen.

När du närmar dig övergångsställen med dold sikt behöver du använda fantasin och anta att det kan komma någon. Anpassa alltid hastigheten i sådana lägen och var beredd på att bromsa med genom att vara bromsberedd.