Facebook pixel

Vilken risk är störst i denna situation?

    ?
    Trafiken från vänster i korsningen.
    Trafiken från höger i korsningen.
    Lastbilen som står på vägen.
    Vägarbetare som kan finnas kring och på vägen.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

I denna situation så närmar du dig ett övergångställe där dem parkerade bilarna skymmer sikten.

Den dolda faran är gående och cyklister som kan närma sig övergångstället utan att du hinner upptäcka det i godtid.