Har en vägtransportledare rätt att ge samma anvisningar som en polisman?

    ?
    Nej.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

En vägtransportledare har till uppgift att eskortera tunga, breda och långa transporter. Hen har rätt att ge samma anvisningar som en polisman. Alla trafikanter är skyldiga att följa anvisningarna.