Vilken är den högsta hastighet moped klass I får vara konstruerad för?

    50 km/h.
    30 km/h.
    55 km/h.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Moped klass I är en moped som är konstruerad för en hastighet av högst 45 km/h.