Vilken försäkring är obligatorisk för alla registrerade fordon?

    ?
    Vagnskadeförsäkring.
    Brottförsäkring.
    Stöldförsäkring.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Trafikförsäkring Trafikförsäkring är något som du måste ha enligt lag. Denna typ av försäkring ger ersättning vid personskador på förare, passagerare och utomstående. Den ersätter även skador som du orsakar på annans egendom. Trafikförsäkringen ersätter dock inte för varken skador eller egendom i ditt eget fordon.