Facebook pixel

Du ska byta till högra körfältet i denna situation. I vilken ordning ska du göra de åtgärder som krävs?

    Kontrollera övrig trafik. Byt körfält. Ge tecken.
    Ge tecken. Kontrollera övrig trafik. Byt körfält.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

  1. Kontrollera övrig trafik.
  2. Ge tecken.
  3. Byt körfält.