Facebook pixel

I vilket av följande fall gäller högerregeln?

    När korsningen endast har tre vägar.
    När korsningen har väjningsplikt märket uppsatt.
    När korsningen är upphöjd.
    När korsningen saknar linjemarkeringar.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Om det saknas vägmärken så gäller högerregeln i korsningen.