I vilket av följande fall gäller högerregeln?

    När korsningen endast har tre vägar.
    När korsningen har väjningsplikt märket uppsatt.
    När korsningen är upphöjd.
    När korsningen saknar linjemarkeringar.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Om det inte finns några skyltar eller annan information som anger vem som ska lämna företräde gäller högerregeln.