Fordon bidrar till att växthusgaserna ökar i atmosfären. Hur påverkas jorden av ökningen?

    ?
    Magnetfältet försvagas.
    Magnetfältet stärks.
    Medeltemperaturen sänks.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Koldioxiden stiger mot himlen och stannar i atmosfären vilket gör att atmosfären blir tjockare och gör det svårare för värmen att lämna jorden. Detta leder till att jorden värms upp snabbare än den normalt skulle ha gjort.