Du närmar dig en situation med flera risker. Vilken risk är störst?

    Att ett fordon kan komma från höger i korsningen.
    Att bussen kan skymma ett vägmärke eller en trafiksignal.
    Att bussen ska byta körfält.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Att göra bedömningar som vilken risk är störst eller vilken situation blir riskfylld är svårt, passera försiktigt och var bromsberedd i sitatuioner som denna och sök ögonkontakt.