Vad kan påföljden bli om du kör i 55 km/h där hastighetsbegränsningen är 30 km/h?

  ?
  Enbart böter.
  Enbart körkortsåterkallelse.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Hastighetsöverträdelser på 30-väg:

 • 1-10 km/h över hastighetsgränsen 2 000 kr
 • 11-15 km/h över hastighetsgränsen 2 400 kr
 • 16-20 km/h över hastighetsgränsen 2 800 kr
 • 21-25 km/h över hastighetsgränsen 3 200 kr, indraget körkort på 30-väg.
 • 26-30 km/h över hastighetsgränsen 3 600 kr
 • 31-40 km/h över hastighetsgränsen 4 000 kr, indraget körkort på 50-väg.