Vilket alternativ stämmer?

    Att åka den kortaste möjliga vägen är alltid bäst för miljön.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Den korstaste vägen behöver inte alltid vara bäst för miljön och bränsleförbrukningen. Ju färre start och stopp under färden och körning med så hög växel som möjligt ger mindre bränsleförbrukning.