Du närmar dig en situation med flera risker, vilken risk är störst?

    ?
    Barn som kan korsa vägen.
    Fordon som kan komma från vänster i korsningen.
    Fordon som kan komma från höger i korsningen.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Här närmar du dig en situation med flera risker och du bör vara både handlingsberedd och bromsberedd eftersom sikten är skymd.

Eftersom det pågår vägarbete här så är den största risken just vägarbetare som rör sig på och kring vägen.

Tänk på att inte utsätta vägarbetare för några risker och och anpassa hastigheten så att du kan passera på ett säkert sätt.