Facebook pixel

Du närmar dig en situation med flera risker, vilken risk är störst?

    ?
    Barn som kan korsa vägen.
    Fordon som kan komma från vänster i korsningen.
    Fordon som kan komma från höger i korsningen.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Här närmar du dig en situation med flera risker och du bör vara både handlingsberedd och bromsberedd eftersom sikten är skymd.

Eftersom det pågår vägarbete så är det största risken i denna situation vägarbetare som rör sig kring och på vägen som du bör vara extra uppmärksam på.