Du kör på en trafikerad landsväg och det är tät dimma. Vad bör du göra?

    Köra med helljus för bättre sikt.
    Köra närmare framförvarande fordon än normalt och bromsa kraftigt vid behov.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Eftersom dimma gör det svårare att se bör du därför vara mer uppmärksam genom att kolla längre fram än normalt. Dimma kan bli tjockare utan förvarning. Om sikten försämras sväng av vägen och leta upp ett säkert ställe att stanna på och undvik att köra.