Facebook pixel

Vad ska du uppmärksamma i första hand i denna situation?

    Gående på gångbanan.
    Mötande trafik.
    ?
    Gående på gångfartområdet.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

I denna situation ska du uppmärksamma den dolda faran bakom bussen, eftersom du står på ett gångfartsområde i anslutning till busshållplatser ska du vara beredd på att gående korsar vägen innan du börjar åka.