Vad ska du i första hand uppmärksamma i den här situationen?

    Gående på gångbanan.
    Mötande trafik.
    ?
    Gående på gångfartområdet.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

I denna situation ska du uppmärksamma den dolda faran bakom bussen.

När du passerar en buss i linjetrafik är den stora risken alltid att någon springer ut framför eller bakom bussen. Det kan vara personer som har bråttom av bussen eller kommer springande till bussen utan att tänka sig för.