Facebook pixel

Vad stämmer i denna situation?

    Jag ska inte vara bromsberedd eftersom bussen inte blinkar ut.
    Jag ska vara handlingsberedd när jag passerar en stillastående buss.
    Jag behöver inte vara broms eller handlingsberedd eftersom jag har tillräckligt med avstånd i sidled till bussen.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

När du passerar en buss ska du alltid vara bromsberedd. När du är bromsberedd så flyttar du foten från gaspedalen och håller den över bromspedalen.

När du är bromsberedd så minskar du din reaktionstid eftersom du är beredd att bromsa direkt.