Du äger ett avställt fordon. Är du skyldig att betala fordonsskatt och trafikförsäkring för fordonet?

    Ja, jag är skyldig att betala både fordonsskatt och trafikförsäkring.
    ?
    Jag är endast skyldig att betala fordonsskatt.
    Jag är endast skyldig att betala trafikförsäkring.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Om du inte ska använda ett fordon kan du ställa av det. Du slipper då betala fordonsskatt och trafikförsäkring.

Tänk på att du inte kan begära avställning från ett datum bakåt i tiden utan avställningen gäller från och med den dag då en fullständig anmälan kommer in till Transportstyrelsen.