Facebook pixel

Du kör 90 km/h och tappar fokus från vägen i 2 sekunder, hur långt hinner bilen rulla på dessa sekunder?

    Cirka 100 meter.
    Cirka 20 meter.
    Cirka 80 meter.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Ta bort 0 i hastigheten och multipicera 9 med 3 för att räkna ut vad bilen rullar på en sekund.

För att räkna ut det kan du multipicera 9 med 3 vilket blir 27. Detta är vad bilen rullar på en sekund. 27x2 = 54.