Facebook pixel

Vilken tid på dygnet sker de flesta trafikolyckorna orsakade av trötthet?

    Mellan klockan 05:00 - 09:00.
    Mellan klockan 22:00 - 02:00.
    ?
    Mellan klockan 00:00 - 02:00.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

De flesta trafikolyckorna orsakade av trötthet sker mellan klockan 02:00-05:00.