Visar någon utav trafiksignalerna att du får svänga till vänster?

    Endast trafiksignal B.
    Endast trafiksignal A.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du får svänga till vänster i båda situationerna.

  • Observera att gående har rätt att fortsätta gå, om det var grönt för dem när de gick ut på körbanan.
  • Om den gröna cirkeln lyser så får du svänga till vänster och köra rakt.
  • Om den gröna pilen lyser själv så får du svänga till vänster, men inte köra rakt.