Du ska fortsätta rakt fram i cirkulationsplatsen efter övergångsstället, vilket körfält ska du välja?

    ?
    Spelar ingen roll i detta fall.
    Det är förbjudet att fortsätta rakt fram.
    Det vänstra körfältet.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Om du tittar på vägmärket som syns till höger bakom övergångsstället kan du se hur du ska placera dig för fortsatt färd i cirkulationsplatsen.