Vilken är den högsta tillåtna hastigheten för en moped klass II?

    Högst 45 km/h.
    Högst 30 km/h.
    ?
    Högst 50 km/h.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Moped klass II är ett motorfordon på två, tre eller fyra hjul, som är konstruerat för en hastighet av högst 25 km/h.