Vilken tidsvinst per mil får du om du kör 110 km/h istället för 100 km/h?

    Cirka 2 minuter.
    Cirka 10 sekunder.
    ?
    Cirka 1 minut.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Tidsvinsten per mil när du ökar hastigheten är mycket mindre än du tror. Generellt kan man säga att du tjänar 1 minut per mil i hastigheter under 90 km/h och 30 sekunder per mil i hastigheter som är högre än 90 km/h.