Vad är en bilpool?

    En extra miljövänlig biltvätt.
    En mindre poliskontroll.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

En bilpool innebär att ett antal personer samsas om en bil.