Du närmar dig en järnvägskorsning. Vilken information ger vägmärkeskombinationen?

    Järnvägskorsningen saknar bommar och det är ca 100 m kvar till korsningen.
    Järnvägskorsningen har bommar och det är ca 100 m kvar till korsningen.
    ?
    Järnvägskorsningen saknar bommar och det är två tredjedelar kvar i avstånd till korsningen.
    Parkeringsplatser i anslutning till kollektivtrafik.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Märket anger en korsning med järnväg eller spårväg där det finns bommar och avståndet i tredjedelar.