Du ser detta vägmärke, vad bör du göra i denna situation?

    Märket anger att om 400m upphör accelerationsfältet och samspel gäller.
    Eftersom jag kör i det högra körfält så kan jag fortsätta då fordonen från vänster är skyldiga att göra ett säkert körfältsbyte.
    ?
    Märket anger att om 400m finns det ett accelerationsfält.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Märket anger att antalet körfält minskar om 400 meter, håll extra koll bakåt i speglarna och var beredd att underlätta för fordon i vänstra körfält.