Vad betyder detta vägmärke?

    ?
    Varning för mötande trafik.
    Varning för avsmalnande väg.
    Att trafiken är stoppad längre fram.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Varning för kö - Märket anger en vägsträcka där det finns risk för köbildning.