Vilken fara ska du vara extra uppmärksam på i denna situation?

    Cyklisten.
    Bilen.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

I det här läget så har du väldigt begränsad åt sidorna. Eftersom du har sett bilen och cyklisten så är dem inte längre den största faran och då ska du vara extra uppmärksam på vad som kan komma från sidorna där sikten är begränsad.