Vad är det för speciella regler som gäller i det området som du befinner dig i på bilden?

    Jag får stanna och parkera vart jag vill inom området.
    Endast fordon med tillstånd får kör in här.
    ?
    Maxhastigheten är 30 km/h.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Eftersom det sitter ett vägmärke som visar att gångfartsområde upphör så befinner du dig i ett gångfartsområde där bilden är tagen.

I ett gångfartsområde gälle följande:

Du får inte köra fordonet med högre hastighet än gångfart. Du får parkera fordonet men endast om det finns anordnade parkeringsplatser. Du som är förare har väjningsplikt mot gående.