Facebook pixel

Får du stanna på den här parkeringsplatsen avsedd för rörelsehindrade för att släppa av en passagerare?

    Nej, platsen är reserverad för rörelsehindrade.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du får stanna på en parkeringsplats som är avsedd för en viss trafikantgrupp endast för på- eller avstigning. Du får inte störa eller hindra någon med parkeringstillstånd att parkera där.