Vad är tjänstevikt?

    ?
    Fordonets vikt, plus alla vätskor och gods som fordonet är inrättat för.
    Fordonets vikt plus vad den får väga totalt inklusive all gods och passagerare.
    Fordonets vikt plus förare, passagerare och alla vätskor.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Tjänstevikten är fordonet vikt, plus förare och alla vätskor inräknade.