Var sker det flest olyckor mellan fotgängare och motordrivna fordon?

    På de vägar som saknar övergångställen.
    På mindre landsvägar.
    På större landsvägar.
    ?
    På bensinstationer och parkeringsplatser.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

I närheten av korsningar och övergångställen sker det flest olyckor mellan fotgängare och motordrivna fordon. Var extra uppmärksam och anpassa din hastighet så att du kan upptäcka faran i god tid och hinna stanna.