Vad innebär vägmärket?

    Förbudet att köra med dubbdäck upphör.
    ?
    Vägmärket varnar för hal uppförsbacke.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon med dubbdäck än moped klass II. Avser förbudet även moped klass II anges det på en tilläggstavla.