Hur lång ska ett barn vara minst för att inte behöva använda bilbarnstol?

    130 cm.
    100 cm.
    ?
    140 cm.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Barn som är kortare än 135 centimeter skall använda bilbarnstol, bälteskudde eller annan särskild skyddsanordning.