Du ska handla i en butik som ligger på den här gatan. Får du köra in med bilen?

    Ja. jag får köra in men får köra i högst 5-7 km/h.
    Ja. jag får köra in om jag endast ska till en butik som ligger på gatan.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

På en gågata får du inte köra in om det inte behövs för leverans, gods eller transport av gäster, sjuka eller rörelsehindrade till och från butik eller adress vid gågatan.