Får du köra in på en gata där detta vägmärke sitter?

    Nej, trafik med motorfordon är förbjudet.
    Ja, men endast för hämta eller lämna någon.
    ?
    Nej, endast varutransport får köra här.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Gångfartsområde Ja du får köra in på ett gångfartsområde men endast köra i gångfart, d.v.s cirka 5 till 7 km/h. Tänk på att du har väjningsplikt mot gående.