Påverkas ditt periferiseende om du är trött?

    Nej, trötthet påverkar endast direktseendet.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Ditt periferiseende är som bäst när du är utvilad.

Med direktseendet ser man skarpt och tydligt men det är bara en liten del av synfältet, ungefär 1-2%. Resten av synfältet, 98-99%, ser man med sämre skärpa och det kallas periferiseende. Med periferiseende upptäcker man rörliga föremål i trafiken som man sedan undersöker närmare med direktseendet för att se skarpt.