Ungefär hur stor andel av trafikolyckorna där personer skadas sker i mörker?

    Ungefär en fjärdedel.
    Ungefär en femtedel.
    Ungefär hälften.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Cirka en tredjedel av alla trafikolyckor där personer skadas inträffar under mörka förhållanden. Var extra försiktig när du kör på natten, under årets mörkaste månader sker nästan fyra av tio olyckor under mörker. Dessa olyckor beror ofta på dålig sikt och cyklister och fotgängare är särskilt utsatta.