Facebook pixel

Ungefär hur stor andel utav trafikolyckor där personer skadas sker i mörker?

    Cirka en fjärdedel.
    Cirka en femtedel.
    Cirka hälften.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Cirka en tredjedel av alla trafikolyckor som sker där personer skadas brukar vara under mörker. Var extra uppmärksam när du kör under mörka fårhållanden, under årets mörkaste månader sker nästan fyra av tio olyckor under mörkret och olyckorna beror på dålig synlighet och extra utsatta är cyklister och fotgängare.