Det är svårt att bedöma hastigheten på mötande fordon. Vilket fordon är oftast svårast att bedöma hastigheten på?

    En traktor.
    ?
    En buss.
    En lastbil.
    En personbil.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Mopeder är svårast att bedöma hastigheten på eftersom de är små. Ju större fordonet är desto lättare blir det att bedöma hastigheten.