Hur många meter färdas du på 5 sekunder om du håller hastigheten 80 km/h?

    Cirka 80 meter.
    ?
    Cirka 150 meter.
    Cirka 200 meter.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Förenklad uträkning För att räkna ut det ungefärliga svaret på denna fråga så tar du bort nollan i hastigheten, sedan tar du det gånger 3. Alltså 8*3=24, det är svaret för vad ett fordon ungefär rullar på 1 sekund i den hastigheten.

I detta fall skulle du svara på hur långt fordonet rullar på 5 sekunder. Enligt ovan räkning rullar fordonet cirka 24 meter på 1 sekund, nu tar du det gånger 5.