Du bogserar en bil med bogseringslina. Vilken väg får du inte köra in på?

    Vägmärke B.
    ?
    Vägmärke D.
    Vägmärke C.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Grön vägvisare gäller vid färd på motortrafikled, motorväg och europaväg. Du får inte använda motorvägen för att bogsera en bil om du inte befinner dig på motorvägen. Ifall du befinner dig i en sådan situation får du endast bogsera till närmsata avfart.