Facebook pixel

Kan du påverka medelförbrukningen av bränsle genom att välja olika resvägar till samma mål?

    Ja, en längre resväg innebär alltid en högre medelförbrukning.
    Nej.
    Ja, en kortare resväg innebär alltid en lägre medelförbrukning.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

En längre resväg med få stopp kan minska medelförbrukningen jämfört med en sträcka som är kort och har fler stopp.