Var går gränsen för rattfylleri?

  0,6 promille.
  ?
  2,0 promille.
  1,0 promille.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Rattfylleri innebär att en person som kör ett motordrivet fordon:

 • har minst 0,2 promille alkohol i blodet eller 0,1 milligram per liter i utandningsluften

 • har narkotiskt ämne i blodet (gäller ej om substansen använts enligt läkarordination).

 • är så påverkad av alkohol eller annat medel att personen inte kan köra på ett betryggande sätt.

Gränsen för grovt rattfylleri går vid 1,0 promille alkohol i blodet.