Du ökar din hastighet från 30 km/h till 90 km/h. Hur påverkar det bromssträckan?

    Bromssträckan ökar och blir fyra gånger så lång.
    ?
    Bromssträckan påverkas inte av hastigheten.
    Bromssträckan ökar och blir dubbelt så lång.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Bromssträckan förändras kvadratiskt mot hastigheten. I detta fall ökar man hastigheten 3 gånger, det vill säga att bromssträckan blir 9 gånger längre (3x3).