Är det tillåtet för cyklister och mopeder klass 2 att använda övergångsställen?

    Ja, de räknas alltid som vanliga fotgängare.
    ?
    Nej, det är förbjudet.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Cyklister och mopedister av klass 2 har tillåtelse att använda övergångsställen, men de har inte företräde i trafiken och du somförare behöver inte väja för dem. Om en person leder sin cykel räknas denne som en fotgängare.

Även om cyklisten eller mopedisten inte har företräde så är det viktigt att som förare anpassa hastigheten till situationen och vara uppmärksam för att undvika farliga situationer.