Facebook pixel

Får cyklister och moped klass 2 använda övergångsställen?

    Ja, de räknas som vanliga fotgängare.
    ?
    Nej, det är förbjudet.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Cyklister och mopedister av klass 2 får använda övergångsställen, men du har ingen väjningsplikt mot dem. En person som leder sin cykel räknas däremot som fotgängare.

Om en cyklist kör ut på övergångsstället ska du såklart anpassa hastigheten till situationen så att det inte blir farligt oavsett vem som har företräde.