Vad är risken med sannolikhetsinlärning?

    Att jag blir mindre riskmedveten på större vägar.
    ?
    Att jag hela tiden räknar ut sannolikheten för olyckor.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Positiv sannolikhetsinlärning kan t.ex. vara att du vet att det ofta leker barn på en viss gata, vilket gör att du kör extra långsamt där när du passerar.

Negativ sannolikhetsinlärning kan vara att du är van vid att det aldrig kommer bilar i en speciell korsning, och därför inte tittar dig för ordentligt innan du kör ut.