Finns det fördelar med att använda sig av sannolikhetsinlärning i trafiken?

    Nej, det är farligt och kan skapa allvarliga konsekvenser i trafiken.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Begreppet sannolikhetsinlärning innebär att du använder dig av tidigare erfarenheter för att bedöma om en situation är riskfylld eller inte. Du anpassar därefter ditt körsätt utifrån situationen.