Vad innebär polisens tecken?

    Att jag ska stanna och mötande ska köra.
    Att både jag och mötande får köra men i låg hastighet.
    Att jag får köra men mötande ska stanna.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Stopp Tecknet anger stopp för den trafikant som kommer framifrån eller bakifrån. För trafikanter som kommer från sidan betyder tecknet att vägen är fri och att det är tillåtet att köra.