Är det tillåtet att överskrida mittlinjen med vänster hjul vid en omkörning, samtidigt som du har mötande trafik?

    Ja, om fordonet jag ska köra om, kör ut på vägrenen.
    ?
    Ja, om mötande fordon kör ut på vägrenen.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

När det kommer mötande trafik ska du inte köra om normalt sett. Det är tillåtet om du inte behöver överskrida mittlinjen och hamna i mötande trafiks körfält.