Vilken faktor avgör, i första hand, hur fort du bör köra över järnvägskorsningen på bilden?

    Hastighetsbegränsningen på vägen.
    Fordonets storlek.
    Säkerhetsanordningen vid järnvägskorsningen.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

När du närmar dig en järnvägskorsning ska du anpassa hastigheten efter sikten och underlaget. Se efter ljussignaler, håll koll på andra trafikanter och titta åt båda hållen av tågspåret för att försäkra dig om att inget tåg kommer. Därefter passerar du korsningen utan dröjsmål och med rätt växel för situationen. Du vill inte få motorstopp mitt på spåret.