Vad är fördelen med att använda biobränsle som drivmedel?

    Biobränsle släpper inte ut koldioxid.
    ?
    Motorn låter inget vid körning.
    Det finns ingen fördel.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Biobränslen är förnybara bränslen som produceras av levande organismer. Biobränslen bidrar inte till ökad växthuseffekt då den mängd koldioxid som bildas vid förbränning är en del av kolcykeln.